Archive for the ‘Lehim Nedir ?’ Category

Lehim Nedir?

Erime noktaları düşük metalleri tutturma işlemlerinde kullanılan, kalay (Sn) ve kurşun (Pb) elementlerindan oluşan alaşımların genel ismi.

Özel lehimleme alaşımlarında gümüş(Ag), çinko(Zn), ve antimon(Sb) içerir. Kurşun içeren lehim saf lehimden daha düşük erime noktasına sahiptir. Ancak bazı lehimler kurşun içermeyebilir.

# Her lehim bireşimi kendi özelliklerini taşır.

# Ötektik lehim bir veya birden çok keskin erime noktasına sahip ve ara “plastik” aşaması olmayan metallerin birleşimidir. Ötektik olmayan birleşimler yarı sıvı sıcaklık derecesi aralığına sahiptir ki bu plastik yapısına karşın metali işlenebilir kılar.

Örneğin kurşunun erime noktası 621°F(327°C) tır ve kalay 450°F(232°C)’ta erir. %63 kalay ve %37 kurşun alaşımı 361°F(183°C)’ ta eriyen ötektik oluşturur. Dikkat edilmesi gereken nokta ise bu alaşımın erime noktasının belirtilmiş metallerinkinden düşük olmasıdır.